Windykacja należności

Home Windykacja należności

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności jest główną ofertą firmy Comitas Finanse. Powstała dla klientów, którzy liczą na sprawne i zdecydowane działanie. Podstawowym celem w procesie windykacji jest jej szybkie i efektywne wyegzekwowanie należności z jednoczesnym poszanowaniem wzajemnych kontaktów biznesowych.

Firma decydująca się na oddanie wierzytelności określa w jakim obszarze udziela nam pełnomocnictwa decydując tym samym o zakresie prowadzonych przez nas działań.

Wykorzystujemy wszelkie możliwe środki prawne prowadząc sprawy na wszystkich etapach, obsługa wierzytelności już od 1 000zł brutto przy jednorazowym zleceniu (w pakiecie spraw już od 300 zł brutto) bez względu na skalę trudności.

Wynagrodzenie prowizyjne ustalane jest indywidualnie (należne tylko i wyłącznie po skutecznej windykacji).
prowizja zależna jest od:

  • Formy prawnej oraz sytuacji finansowej dłużnika
  • Wysokości przedstawionej wierzytelności
  • Upływu czasu od daty wymagalności faktury

PROWADZIMY SPRAWY NA WSZYSTKICH ETAPACH:

windykacja polubowna (przedsądowa)

Proces windykacji finansujemy z własnych środków, nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych. Wszelkie ryzyko finansowe podjętych przez nas działań ponosi Comitas Finanse a wynagrodzenie jest pobierane tylko i wyłącznie w momencie odzyskania należności.

windykacja sądowa i komornicza

Starając się zminimalizować koszty oferujemy w pełni kompleksowe działania windykacji sądowej.  Nasz dział prawny współpracuje z wieloma kancelariami prawnymi oraz kancelariami komorniczymi, co niejednokrotnie pomagało w szybszym odzyskaniu należności. Celem postępowania sądowego a następnie egzekucyjnego jest odzyskanie należności w sytuacji, gdy postawa i kondycja finansowa dłużnika uzasadniają konieczność zastosowania tych środków. W imieniu wierzyciela nasi prawnicy kierują pozew do sądu a następnie uzyskują nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty uzyskujemy średnio w terminie 30 dni od daty złożenia pozwu.

W postępowaniu sądowym:

  • Przygotowanie dokumentów od strony formalno-prawnej umożliwiające skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego
  • Założenie sprawy do właściwego sądu (postępowania nakazowego lub upominawczego)
  • Reprezentacja wierzyciela w sądzie ( sprawowanie nadzoru nad właściwym przebiegiem postępowania sądowego)

W postępowaniu egzekucji komorniczej:

  • Sporządzenie wniosku egzekucyjnego a następnie założenie sprawy we właściwej kancelarii komorniczej dla rejonu dłużnika
  • Sporządzenie pełnego wywiadu gospodarczego w celu uzyskania informacjo o majątku dłużnika (tzw. Ustalenie majątku dłużnika)
  • Jako pełnomocnicy wspomagamy działania komornicze w celu odzyskania pełnej kwoty należności

Skontaktuj się z Nami a na pewno w jak najkrótszym czasie pomożemy odzyskać Ci Twoje pieniądze.