Ochrona danych osobowych

Home Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych to ustawowy obowiązek każdej osoby lub organizacji przetwarzającej dane swoich kontrahentów, klientów, pracowników i pacjentów – czyli co do zasady wszystkich podmiotów działających na rynku. Warto wiedzieć, że przetwarzania dokonujemy już podczas samego przechowywania danych na temat swoich kontrahentów, czy wystawiania faktur VAT.

Wraz z rosnącym naciskiem ustawodawcy oraz organu powołanego do kontroli przetwarzania danych osobowych – GIODO – na przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, rośnie świadomość społeczna na temat obowiązków podmiotów dane te przetwarzających.

Choć przedsiębiorcy nierzadko jeszcze nie zdają sobie sprawy z wagi i konieczności ochrony danych osobowych, które są w ich posiadaniu, GIODO podejmuje coraz bardziej zaawansowane kroki mające na celu kontrolowanie przestrzegania prawa i karania podmiotów nielegalnie przetwarzających dane osobowe. Z roku na rok liczba kontroli GIODO rośnie, wzrosły też stawki kar, które grożą przedsiębiorcom za niestosowanie odpowiednich środków zabezpieczeń przetwarzania danych osobowych – organ może nałożyć grzywnę w wysokości do 200 tysięcy złotych lub karę do 2 lat pozbawienia wolności.

Nasze usługi obejmują:

 • przeprowadzenie profesjonalnego audytu ochrony danych osobowych oraz identyfikacje wszystkich danych osobowych przetwarzanych przez klienta, w szczególności wrażliwych danych osobowych,
 • opracowanie w porozumieniu z klientem procedur ochrony danych osobowych, które w najwyższym stopniu odpowiadają wymogom ustawowym i zapotrzebowaniu klienta,
 • wdrożenie wszystkich wymaganych prawem procedur, w szczególności opracowanie niezbędnych dokumentów: Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym,
 • opracowanie wzorów wszystkich wymaganych prawem ewidencji,
 • przeszkolenie pracownika do pełnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • opracowanie w porozumieniu z informatykami procedur bezpieczeństwa systemu informatycznego w stopniu wymaganym przez prawo,
 • rejestracja wszystkich zbiorów danych osobowych w GIODO,
 • przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego wszystkich pracowników klienta, którzy zajmują się przetwarzaniem danych osobowych, wsparcie merytoryczne podczas kontroli GIODO oraz podczas postępowań administracyjnych przed GIODO.

Celem zapewnienia Państwu kompleksowej usługi mającej na celu dostosowanie Państwa działalności do wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa oferujemy indywidualną obsługę w zakresie ochronnych danych osobowych. W razie wątpliwości jakiego rodzaju procedury prawne powinni Państwo wdrożyć w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej lub jeżeli struktury Państwa przedsiębiorstwa są skomplikowane, oferujemy przeprowadzenie bezpłatnego wstępnego audytu pod tym kątem, który zakończy się wyceną naszej usługi dostosowanej do Państwa potrzeb. Audyt przeprowadzany jest w siedzibie klienta, który ma na celu poznanie struktur przedsiębiorstwa, identyfikację wszystkich zbiorów danych osobowych oraz weryfikację istniejących procedur. Na podstawie przeprowadzonego audytu przygotowujemy dla Państwa w szczególności:

 • Raport zawierający wykaz wszystkich niezgodności wraz z propozycją dogodnych zmian i dodatkowych procedur,
 • Komplet wypełnionych dokumentów wraz z wszystkimi wymaganymi prawem załącznikami oraz wzorami zgłoszeń zbiorów danych do GIODO,
 • Przeszkolenie pracownika, który będzie pełnił funkcję Administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie,
 • Przeszkolenie wszystkich pracowników przedsiębiorstwa pracujących z danymi osobowymi.

Po przeprowadzonym wdrożeniu oferujemy Państwu okresowe bezpłatne wsparcie naszych profesjonalistów w zakresie wdrożonych procedur w przedsiębiorstwie, koniecznych zmian i dodatkowych zabezpieczeń, a także wszelkich nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych.

Skontaktuj się z naszym specjalistą, by umówić się na indywidualne spotkanie:

Weronika Glensczyk

tel: 530 188 540

@: w.glensczyk@comitas.pl