Inwestycje

Home Inwestycje

Inwestycje

Serdecznie zachęcamy do poznania naszej oferty inwestycyjnej:

-Zakup pakietów wierzytelności

Wprawdzie wierzytelności nie są najłatwiejszym rynkiem do nwestycji, to jednak zainteresowanie nimi jest bardzo duże. W opinii inwestorów uchodzą one za interesujący sposób na dywersyfikację portfela i uzyskanie szybkiego dochodu. Aby ta inwestycja faktycznie zakończyła się powodzeniem, firma Comitas Finanse starannie sprawdza zasób pakietu wierzytelności nakreślając ryzyko oraz potencjalny zysk. Należy pamiętać, iż zyski nie są zależne od koniunktury giełdowej – nie mają zmienności rynkowej.

-Nabywanie pakietów wierzytelności bądź pojedynczych wierzytelności przez fundusz sekurytyzacyjny

-Nabywanie pakietów wierzytelności bądź pojedynczych wierzytelności bez funduszu sekurytyzacyjnego m.in. od banków, funduszy, firm finansowych, prywatnych przedsiębiorstw.

-Zakup nieruchomości i ruchomości

  1. a) z licytacji komorniczych
  2. b) od syndyka
  3. c) z licytacji bankowych oraz przedsiębiorstw
  4. d) bankowych
  5. e) proleasingowych
  6. f) wskazanych przez klienta

 

Oferta inwestycyjna jest dopasowywana do indywidualnych potrzeb klienta. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu zapoznania dokładnej oferty.